Chillery industrialne, czyli jak klimatyzować duże powierzchnie

Myślałeś kiedyś jak przedsiębiorstwa utrzymywana jest niska temperatura na znacznych przestrzeniach? W jaki sposób chłodzone są resorty hotelowe, obiekty sportowe, magazyny leków lub żywności? Produkcja artykułów spożywczych i lekarstw wymaga respektowania ścisłych norm powiązanych z odpowiednią temperaturą. Do ich produkcji nieodzowne są właściwe instalacje chłodzące, które pozwalają przeprowadzić proces w prawidłowy sposób. W związku z tym, dobrze zaznajomić się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie znajdują zastosowanie i w jaki sposób działają.

jak działają chillery przemysłowe?

Chiller przemysłowy jest to urządzenie stosowane do zarządzania cieczami w układach scentralizowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, którego rolą jest obniżanie temperatury wody. Właściwie schłodzona ciecz jest odprowadzana do konwertera cieplnego, w którym nadal bierze udział w procesie schładzania powietrza bądź wody. Klasyczne agregaty chłodnicze generują duże zużycie energii elektrycznej i nie są zbyt przyjazne dla środowiska naturalnego.

Chillery bazujące na wodzie lodowej to rozwiązanie znacznie bardziej {ekologiczne(ym)|przyjazne(ym) dla otoczenia. Ponadto chiller jest urządzeniem stabilnym, odpornym na wszelkie problemy techniczne.

W przeciwieństwie do tradycyjnych agregatów chłodzących, chiller jest napędzany chłodną wodą. Cały zestaw składa się z wielu pomp oraz zaworów. Dzięki używaniu agregatów wody lodowej, ciepło odprowadzane jest z cieczy i dostarczane do zlokalizowanych obok wentylatorach konwerterów ciepła. Wymienniki dzięki takiej reakcji obniżają swoją temperaturę dzięki chłodnice(om) i skraplacze(om). W ramach procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan chemiczny w gazowy i dalsze chłodzenie jest możliwe dzięki powstającej parze wodnej. Woda ma lepsze właściwości termodynamiczne, co daje szansę to uwypuklić jej zalety i zminimalizować jej wady. W przypadku dużych powierzchni(ach), które trzeba chłodzić bądź klimatyzować, ciecz lodowa jako element chłodzący spisuje się bardzo dobrze. Jest w pełni bezpieczna, skuteczna i ekonomiczna. 

W jakich sektorach są niezbędne chillery przemysłowe?

Ze względu na charakterystykę, chillery wykorzystuje się do chłodzenia obiektów, towarów, zespołów urządzeń i różnorakich mechanizmów przemysłowych. Z przedstawianej technologii korzysta się w wielu, różnych branżach ekonomii. Są one wykorzystywane zarówno przy produkcji określonych dóbr, ale również w procesie ich przechowywania. Także podmioty takie jak m.in. duże hotele, budynki biurowe czy szpitale sięgają po chillery. Z racji tego, że są to podzespoły umożliwiające centralny nadzór systemu chłodniczego wielu pomieszczeń czy obiektów przy użyciu tylko jednego agregatu, ich funkcjonalność zdobywa coraz więcej miłośników. 

Istnieją także takie dziedziny, których prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od dobrze działającego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw syntetycznych – produkowane towary potrzebują dopasowanych warunków termicznych, aby nie dopuszczać do powstawania wad produkcyjnych i awarii urządzeń produkcyjnych.
  • Przemysł metalowy – maszyny stosowane w tej branży dość szybko ulegają nagrzewaniu z powodu ciągłej pracy na dużych obrotach. Aby utrzymać stałą wydajność w trakcie całego procesu obróbki metali, wymagana jest instalacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – zarówno produkcja, jak i magazynowanie towarów spożywczych potrzebuje odpowiednich warunków termicznych. W innym wypadku, może dochodzić do psucia się towaru. Żeby proces mógł przebiegać sprawnie i bez problemów, firmy produkcyjne oraz logistyczne muszą być zaopatrzone w należyte narzędzia chłodnicze.
  • Sektor leków – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, wytwarzanie i magazynowanie leków bezsprzecznie wiąże się z określonymi wymogami termicznymi. W przypadku braku właściwego sprzętu do chłodzenia, produkcja i zgodne z przepisami przechowywanie leków staje się awykonalne.

Projektowanie instalacji chłodniczej 

Właściwe działanie infrastruktury chłodniczej wymaga(ją) odpowiedniego projektu i skonfigurowania danego chillera. Istnieją dedykowane firmy specjalizujące się w tym aspekcie(em). Implementację rozwiązania powinno się rozpocząć od zebrania informacji – poznania wymagań klienta i otoczenia w jakim funkcjonuje. Po rozpoznaniu pora na projektowanie rozwiązania i instalacja(ę) przez wykwalifikowane(ych) osoby. Gdy chiller, wszystkie rurociągi, zbiorniki i zawory są gotowe, poddaje się je kontroli. Jeśli te aktywności zakończą się sukcesem można uruchomić instalację chłodniczą.