Czym jest i jakie uprawnienia daje kurs SEP?

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, bardzo często można zetknąć się z wymaganiami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat powinien ukończyć kurs SEP. Zdaje się jednak, że niewiele osób wie, czym konkretnie jest to szkolenie i w jakim trybie się odbywa. Dobrze jest rozwiać pewne wątpliwości.

Co to jest kurs SEP?

Przede wszystkim kurs SEP jest swojego rodzaju szkoleniem dodatkowym, które może podjąć każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia. Przed uczestnikiem szkolenia nie stawia się poza tym żadnych wymagań, dlatego w zasadzie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne. 

Szanse na rynku pracy

Największa część pracodawców patrzy pozytywnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie pozostałych także jest bardzo przydatne na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach ukończenie tego szkolenia jest obowiązkowe. 

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin uczestnik szkolenia bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej tematyki. Później odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a zatem uprawnień w danej dziedzinie. 

Ukończenie kursu SEP jest obecnie bardzo doceniane przez liczne przedsiębiorstwa zajmujące się elektryką czy energetyką. Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym także status na rynku pracy, będzie to świetny pomysł.