Czym jest i jakie uprawnienia daje kurs SEP?

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, bardzo często można zetknąć się z wymaganiami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat powinien ukończyć kurs SEP. Zdaje się jednak, że niewiele osób wie, czym konkretnie jest to szkolenie i w jakim trybie się odbywa. Dobrze jest rozwiać pewne wątpliwości.

Wiele ludzi posiada zdolności do działania w dziedzinie instalacji elektrycznych i gazowych. Bezsprzecznie niezbędna jest fachowa wiedza, a dalej praktyka. Łatwiejsze jest to w sytuacji ludzi kończących rozmaite szkoły posiadające przedmioty i specjalizacje tego typu. Są to różne technika zawodowe bądź szkoły zawodowe.

Ostatnio kursy zawodowe SEP zyskują na dużej popularności. Wiąże się to z tym, iż jest niewiele osób, które posiadają właściwe uprawnienia gazowe. Aby zatem uzupełnić lukę na rynku, osoby interesujące się podaną branżą decydują się na ukończenie kursu SEP.

Kursy SEP – co to w ogóle jest?

Kursy SEP to nazwa potoczna. Czasem używa się także terminu uprawnienia SEP. Kursy zawodowe dające uprawnienia gazowe zaczerpnęły swą nazwę od stowarzyszenia, a mianowicie SEP, to Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Tak nazywa się Stowarzyszenie, które ma możliwość egzaminować, jak też dawać uprawnienia w kwestii uprawnień energetycznych, wśród których znajdują się uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe czy też uprawnienia cieplne.

Przede wszystkim kurs SEP jest swojego rodzaju szkoleniem dodatkowym, które może podjąć każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia. Przed uczestnikiem szkolenia nie stawia się poza tym żadnych wymagań, dlatego w zasadzie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne.

Szanse na rynku pracy

Największa część pracodawców patrzy pozytywnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie pozostałych także jest bardzo przydatne na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach ukończenie tego szkolenia jest obowiązkowe.

Warunki, w jakich uprawnienia gazowe mogą okazać się nieodzowne określa Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r. w Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm. Kwalifikacje związane z uprawnieniami gazowymi będą niezbędne w momencie, kiedy będziemy chcieli eksploatować urządzenia m.in.:

  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • urządzenia elektrotermiczne,
  • maszyny do elektrolizy,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
  • maszyny ratowniczo-gaśnicze oraz ochrony granic.

Jak widać jest ogrom sytuacji, w jakich kwalifikacje są potrzebne, a to jedynie część z nich. Nie posiadając uprawnień niestety nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wielu zleceń, przez co możemy uzyskać mniejsze zarobki, a także mamy większą konkurencję. W branży elektrycznej wyłania się coraz więcej firm, a duża część z nich nie ma kwalifikacji. Jeśli postawimy na szkolenia i naukę, w późniejszym czasie uzyskamy dostęp do klientów, do których dostęp ma tylko garstka osób z branży.

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin uczestnik szkolenia bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej tematyki. Później odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a zatem uprawnień w danej dziedzinie.

Ukończenie kursu SEP jest obecnie bardzo doceniane przez liczne przedsiębiorstwa zajmujące się elektryką czy energetyką. Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym także status na rynku pracy, będzie to świetny pomysł.

Kursy energetyczne G1, G2 i G3 w większości przypadków trwają zaledwie jeden dzień oraz są złożone z trzech części. W obecnych czasach istnieje również możliwość odbycia kursu online, co jest jeszcze większym usprawnieniem w przypadku, gdy mieszkamy w małej miejscowości i musielibyśmy dojechać na kurs. Jak widać, uzyskanie kwalifikacji wcale nie jest tak ciężkie, jak mogłoby się wydawać. Dlatego opłaca się zapisać się na kurs i wyprzedzić konkurencję.

Partnerem tekstu jest CSZ z Wieliczki koło Krakowa, w którym odbywają się kursy SEP -> https://www.csz.pl/kursy/kurs-energetyczny/