Dodatkowe usługi biura rachunkowego – analiza i doradztwo

Nie każde biuro rachunkowe oferuje takie same usługi. Oczywiście są rzeczy, które znajdziemy we wszystkich biurach rachunkowych i jest to na przykład dbanie o księgi rachunkowe, czy też obliczanie podatków. Czy w każdym biurze rachunkowym dostaniemy porady finansowe? Jakich analiz finansowych możemy się spodziewać? Co daje zatrudnienie biura rachunkowego w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Usługi doradcze – jakich porad możemy spodziewać się w biurze rachunkowym?

W dzisiejszych czasach zawód księgowego nie polega jedynie na liczeniu podatków i prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Osoby prowadzące firmę ufają biurom rachunkowym i przeważnie oczekują porad przy zarządzaniu finansami. Księgowy, który tworzy sprawozdania finansowe i ma wszystkie istotne dane, będzie najlepiej wiedział jakie pomysły są realne.

Istotny jest mimo wszystko przepływ danych. Księgowy powinien posiadać wiedzę na temat kilku decydujących rzeczy, a jedną z najistotniejszych jest budżet firmy i wszystkie przygotowywane działania, jak między innymi rekrutowanie nowych pracowników, spodziewane sposoby finansowania i inne zmiany w przedsiębiorstwie.

W trakcie kontroli księgowej weryfikowane mogą być wszelkie dowody księgowe, to czy są kompletne i poprawne. W takich momentach jeszcze istotniejsza jest możliwość zaufania księgowemu, któremu trzeba będzie podać wszelkie szczegóły dotyczące spółki.

Na czym polega analiza finansowa?

Analiza finansowa przeważnie jest planowana przez przedsiębiorstwa żeby obliczyć właściwe finanse takiej firmy. W trakcie analizy finansowej może pojawić się:

  • przygotowawcza analiza sprawozdawczości,
  • początkowa analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Poprawna analiza finansowa zrobiona jest na przykładach oraz analizie przyczynowej. Jest to najbardziej wiarygodna metoda oceniania finansów firmy. Niestety najpopularniejsze i najszybsze ocenianie poprzez wskaźniki niesie ryzyko popełnienia błędu. Odpowiednio zrobiona analiza finansowa zaprezentuje faktyczną kondycję finansową i bardzo pomoże podczas podejmowania istotnych decyzji, które mają związek z działalnością oraz dalszą pracą spółki.

Czym różnią się poszczególne rodzaje analiz finansowych?

Analizy finansowe tworzone są żeby określić kondycję finansów w przedsiębiorstwie i jednym z ich rodzajów jest analiza, na przykład poprzez analizę bilansu. Dzięki niej można sprawdzić jaka jest struktura majątkowa firmy oraz jej struktura kapitałowa. Zadaniem tej analizy jest określenie i uzyskanie informacji o płynności finansowej i dokonanych dobrych przedsięwzięciach w firmie.

Drugi typ analiz to analiza wskaźnikowa, która jest niezmiernie często wybierana i łatwo dostępna. W trakcie takiej analizy księgowy stosuje wskaźniki, które odzwierciedlają relacje będące pomiędzy poszczególnymi wielkościami. Informacje te trzeba wziąć ze sprawozdań finansowych i niezbędny jest w tym przypadku bilans oraz rachunek wyników. Zazwyczaj podczas oceny finansów firmy posługujemy się takimi wskaźnikami, jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Istnieje również analiza przyczynowa, która jest o wiele bardziej skomplikowanym sposobem, jednak daje rewelacyjne wyniki. Jej zadaniem jest dowiedzenie się, co wpłynęło na zapoczątkowanie danego zjawiska. Za pomocą analizy przyczynowej możliwe jest ustalenie jakie czynniki wpływają na wzrost zysku a co hamuje ten wzrost.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego