Jakie tajemnice skrywa obora – wszystko o jej wyposażeniu

Obora dla bydła mlecznego będzie wyglądać nieco inaczej niż obora dla bydła opasowego. Głównym powodem jest to, że krowy mięsne są większe niż takie mleczne. Z tego powodu budynek, który ma być oborą powinien uwzględniać gabaryty bydła. Dodatkowo podczas hodowli krów mlecznych konieczne jest miejsce na dojarki – podczas hodowli krów opasowych takiej potrzeby nie ma.

Różnica pomiędzy hodowlą bydła mlecznego, a opasowego

Dzisiaj dosyć często zaobserwować można sytuacje, gdzie bydło opasowe w miesiącach wiosennych i letnich znajduję się na dworze, a w zimniejsze dni krowy są w oborach. Zwierzęta mięsne nie wymagają specjalnie adaptowanych obór. Przeważnie dostateczna jest stodoła ze słomą na podłodze. Widywany jest także model, kiedy to zwierzęta znajdują się cały rok na dworze i mają tylko wejście do jakiegoś budynku, w którym mogą się ukryć w trakcie deszczu lub też mrozu.

Przy krowach mlecznych przeważnie nie korzysta się z chowu na dworze. Żywienie krów mlecznych ma bardzo duży wpływ na to jakiej jakości będzie mleko i ile go będzie. Dlatego bydło mleczne przeważnie będzie spędzało czas w budynkach, aby mieć nadzór nad tym ile i jakie jedzenie krowy pobierają.

Jakie są rodzaje obory dla krów?

Tak samo bydło mięsne, jak i mleczne można hodować w oborach stanowiskowych lub wolnostanowiskowych. Metody wolnostanowiskowe dzielą się na ściołowe i bezściołowe i najpopularniejszym systemem są te z głęboką ściółką. 

Istnieje umowna reguła, że pomieszczenia stanowiskowe budowane są w sytuacji kiedy gospodarz posiada 40 lub mniej krów. Wolnostanowiskowe dla odmiany będą wtedy kiedy hodowca posiada chów mieszany lub więcej niż 40-50 krów hodowanych na mięso. Warto wiedzieć, że przy oborach wolnostanowiskowych niezbędne jest posiadanie izolatki dla krów chorych lub takich, u których wydaje nam się, że mogą być chore.

Obory stanowiskowe to budynki, w których są rozgraniczone stanowiska, w których krowy są przymocowane łańcuchem w jednym miejscu. Często spotykane są w tego typu budynkach ruszta dla bydła, które ukazują system stanowiskowy bez użycia ściółki i ograniczają obowiązki podczas codziennych przeglądów krów. Przy każdym stanowisku zwierzę musi posiadać poidło i stół paszowy. Wymiary rusztu dla bydła nie będą zawsze identyczne – są one dostosowywane do rozmiaru i wagi krów. W związku z tym możemy wyróżnić stanowiska krótkie, średnie oraz długie. 

Co jeszcze znajdziemy w oborze?

W przypadku obory wolnostanowiskowej bezściołowej popularne są ażurowe podłogi, które mają wydzieloną część legowiskową. Legowisko zazwyczaj wyłożone jest odpowiednią matą przykładowo gumową. 

W przypadku pomieszczeń ściołowych konieczne będzie wykorzystanie ściółki. Doskonale do tego sprawdzi się słoma.

Jeżeli budujemy oborę uwięzową i planujemy zakupić ruszta dla bydła, to konieczne będzie kupienie maty gumowej lub piasku. W sytuacji stanowisk ściołowych – słoma, którą należy każdego dnia sprzątać i wykładać nową. 

W przypadku hodowli bydła mlecznego dosyć istotne jest dostarczenie im światła dziennego, gdyż wpływa to na jakość i ilość mleka, które krowy dają. Przy takiej hodowli konieczne będzie także udostępnienie przestrzeni na halę udojową, która powinna być wyposażona w dojarki. 

Następną niezmiernie istotną sprawą jest stworzenie odpowiedniego mikroklimatu. Od tego zależy zdrowie i wydajność bydła. Aby mikroklimat był idealny trzeba zagwarantować właściwe warunki klimatyczne. Bardzo ważny jest też materiał, z którego wykonano oborę i jej kubatura , a także sposób hodowania bydła. Krowy wolą mieszkać w niższej temperaturze. Doskonała powinna być taka w granicach od -7 do 18℃. Jeżeli zwierzęta mieszkają w głębokiej ściółce to temperatura w pomieszczeniu niewątpliwie będzie niewiele wyższa. W dodatku trzeba zapewnić właściwą cyrkulację powietrza – krowy spędzając całe dnie w budynku wydzielają CO2, ciepło oraz parę wodną. Bez porządnego przepływu powietrza, stacjonowanie w budynku może być nieodpowiedzialne. Jeżeli nie ma możliwości aby zapewnić naturalną wentylację to niezbędne będzie kupienie takiej mechanicznej. W takich sytuacjach trzeba przede wszystkim położyć nacisk na rozlokowanie otworów nawiewnych, tak żeby były rozmieszczone z grubsza symetrycznie i aby w zimne dni powietrze nie leciało bezpośrednio na bydło.

Źródło: https://ruszta-betonowe.pl/