Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

W niektórych sytuacjach potrzebna jest realizacja pewnych zadań na dużej wysokości. Wtedy pojawia się pytanie jakie są potrzebne uprawnienia do takich prac. Wykonywanie prac na wysokościach jest ryzykowne, dlatego zawsze trzeba zachować ostrożność. Wykonywane mogą być na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach czy innych budowlanych konstrukcjach.

 Dopuszczenie do prac wysokościowych wymaga posiadania uprawnień i ukończonego kursu BHP. Potrzebne będzie również lekarskie orzeczenie o tym, że osoba może wykonywać pracę na wysokości. 

Specjalne szkolenie BHP powinno odnosić się do ryzyka w trakcie tego typu prac. Dodatkowo badany jest również stan psychofizyczny danej osoby. Tylko wtedy można realizować usługi wysokościowe. Osoba, która ma taką pracę wykonywać musi być zdrowa i gwarantować opanowanie. Praca wymaga zachowania spokoju nawet w najbardziej stresujących sytuacjach.

Sprawdź jak robią to fachowcy: usługi wysokościowe warszawa