Planujesz rozbiórkę? Sprawdź kiedy potrzebne jest pozwolenie

Jeśli chcesz zlikwidować budynek ze swojego terenu to zawsze musisz powiadomić o tym Urząd Miasta albo Starostwo Powiatowe. Nie zawsze jednak mamy obowiązek czekać na pozwolenie, zdarzają się sytuacje kiedy wystarczające jest zaniesienie zawiadomienia. W jakich sytuacjach musimy poczekać na pozwolenie, a kiedy możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i rozpocząć prace rozbiórkowe? Jakie druki są nam do tego potrzebne i gdzie je złożyć?

Źródło: Recyling-Zamość – wyburzenia

Kiedy wystarczy zgłoszenie, że chcemy rozebrać budynek?

Jeżeli obiekt budowlany, który chcemy poddać rozbiórce nie był nigdy wpisany na listę zabytków i nie jest uwzględniony w ochronie konserwatora, ma mniej niż 8 m wysokości i umiejscowiony jest od granicy działki nie bliżej niż 50 % jego wysokości, to nie jest niezbędne posiadanie pozwolenia na rozbiórkę. Wystarczające jest wtedy, żeby do właściwego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego dostarczyć zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie potrzebują także budynki, które nie musiały mieć pozwolenia na budowę. Są to dla przykładu hale stalowe budowane na maksymalnie 180. W takich sytuacjach wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i po 30 dniach możliwe jest rozpoczęcie rozbiórki.

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy jest konieczne?

Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane kiedy chcesz wyburzyć większe budynki, lub te, które są chronione przez prawo oraz konserwatora. Dokładnie mowa o rozbiórce obiektów budowlanych, które uznane są za zabytek, są wyższe niż 8 m i tych, które usytuowane są zbyt blisko granicy działki – czyli w odległości mniejszej niż połowa wysokości budynku. Dodatkowo zobowiązanie to mają właściciele budynków, których wyburzenie mogłoby mieć zły wpływ na stan wody czy też ogólnego stanu środowiska. Może też się zdarzyć, że są wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, znajdują się w parku kulturowym lub uznane są za pomnik historii – wtedy pozwolenie również jest konieczne.

Warto także mieć świadomość, że jeżeli mamy w planach wyburzyć budynek, a kolejno w tym samym miejscu wybudować kolejny to można jednocześnie zanieść wniosek o pozwolenie na rozbiórkę a także o budowę obiektu budowlanego.

Co należy zanieść wraz z wnioskiem o rozbiórkę

Bardzo istotną sprawą jest to, że pozwolenie na rozbiórkę musisz dostać jeszcze przed rozpoczęciem wyburzania. Urząd nie rozpatrzy wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją rozpocząłeś. Pismo można zanieść do Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Miasta. W dodatku od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć online.

Do pisma o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć zgodę gospodarza budynku, szkic usytuowania obiektu budowlanego, omówienie zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych a także opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Czasem potrzebny jest także projekt rozbiórki budynku, a przy rozbiórce zabytków, trzeba dołączyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreśleniu tego budynku z listy zabytków.

Jeśli nie umiemy zabrać się za rozbiórkę to można zatrudnić do tego grupę fachowców. W Lublinie i Rzeszowie z pewnością wyszukasz właściwą firmę, która będzie miała wszystkie potrzebne sprzęty do wyburzenia budynku.