Prawo po naszej stronie

Praworządność to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko naszego państwa, ale także wielu innych. Praworządność gwarantuje odpowiednią wygodę życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że wszelkie konflikty zostaną rozwiązane sprawiedliwie, kryminaliści skutecznie osądzani, a na decyzje sędziów nikt nie będzie wywierał zgubnego nacisku. Rzecz jasna dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jedyne cechy praworządności – można wymienić ich znacznie więcej. W obecnych czasach jest to temat, który zdecydowanie należy często poruszać. Bez praworządności nie byłoby bowiem dobrze funkcjonującego społeczeństwa – jest to swoisty fundament, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego względu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do zapoznania się z krótkim wywodem odnośnie godnych największej uwagi aspektów praworządności.

Wolne media

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że praworządność nie ogranicza się jedynie do skutecznego działania organów sądowniczych, ale także trzeba położyć nacisk na różnego typu kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez najmniejszej wątpliwości wolność mediów, które muszą działać sprawnie, być niezależne i nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane przez takie instytucje, jak przede wszystkim państwo. Dzięki temu obywatele mają gwarancję korzystania z informacji z różnych źródeł, opinii oraz reportaży niezależnych dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale również w znacznie szerszym ujęciu wspomnianej praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, to jest to zjawisko niewyobrażalnie przykre i zgubne, które znaczącą uderza w praworządność, na jaką wszyscy jako obywatele bez wątpienia zasługujemy.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym niewątpliwie kluczowym czynnikiem praworządności jest wolność do organizacji różnego rodzaju protestów, marszów czy też innych form poparcia lub sprzeciwu różnorakim zjawiskom, najczęściej związanych z tym, w jaki sposób działa obecna władza. Nad wyraz ważne jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i ustroju, jakim jest demokracja.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Żeby mieszkańcy danego państwa mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość wykonywania pewnych czynności, kluczowe są odpowiednio funkcjonujące urzędy. Każdy z nas ma do czynienia z tego rodzaju instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, które należy w takowych rozwiązać – urzędnicy nie mogą być zatem skorumpowani i nikt nie powinien w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Wszyscy członkowie naszego społeczeństwa powinni opierać swoje działania na tych samych zasadach, ponosić taką samą odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której istnieją równi i równiejsi w kwestii prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że sprawiedliwy proces oraz odpowiedni prawnik należą się każdemu, niezależnie od tego, w jakiej sprawie toczy się postępowanie. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy również pokusić się o wynajęcie zaufanego specjalisty w tym zakresie. Na działania i decyzje prawników również państwo nie może w jakikolwiek sposób wpływać, gdyż kłóci się to ze zjawiskiem praworządności.

Wolne wybory

Decydowanie o rządzącej nami władzy to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Kiedy w kraju nie mogą odbyć się wolne wyboru, to nie można stwierdzić, że żyjemy w wolnym państwie, jeśli ten jest zadeklarowany jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o kraju, w którym żyjemy. Z pewnością każdy prawnik to stwierdzi. W dzisiejszych realiach ciężko wyobrazić sobie komfortowe życie w kraju, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy chociażby za nasze wschodnie granice i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest potrzebna

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność jest jednym z najbardziej potrzebnych elementów funkcjonowania każdego państwa. W związku z tym warto dbać o swoje prawa i walczyć o praworządność na wszelkie możliwe sposoby.

Bibliografia: kancelaria-apc.pl