WÓZKI WIDŁOWE – CO POWINNIŚMY O NICH WIEDZIEĆ

Sektor przewozu towarów i logistyki stale rośnie. Jest to wywołane różnymi czynnikami – postępem technologicznym, zmianami w podejściu konsumenckich czy Covid-19. Wynikiem takiego rozwoju jest zapotrzebowanie na coraz rozleglejszą miejsca magazynowej. Produkty muszą być magazynowane w odpowiednich warunkach. Aby usprawnić ich przewóz w rejonie magazynów korzysta się wózki widłowe. Wykorzystanie wózków widłowych to jedna z rezultatów rozkwitu całej sektora. Do czego konkretnie wykorzystuje się potocznie nazywanych “widlaków”?

Użyteczność wózków widłowych

Wózki widłowe to pojazdami mechanicznymi zasilanymi silnikiem. Główną ich przymiotem jest transport towarów na małych przestrzeniach. Zazwyczaj towary przewożone są w obrębie magazynu zabudowanego lub otwartego, bądź na terenach budowy. Wózki widłowe używane są do transportu towarów o sporej wadze. Produkty zazwyczaj składowany jest na paletach, co ułatwia sprawne ruch. Stać je do układać palet na sporych poziomach. Umożliwiają także gromadzić palety w blokach i transportować sprzęt wysokogabarytowe, które nie wchodzą się na paletach. 

Do operowania wózkiem widłowym, według przepisami, konieczne jest posiadanie konkretnych uprawnień. Co więcej większość pojazdy mają należycie przystosowane i wyposażone w sygnały dźwiękowe i świetlne. Pozwala to zadbać jak największe bezpieczeństwo zarówno operatora pojazdu, jak i pracowników znajdujących się w sąsiedztwie. 

Mnogość funkcji wózków widłowych wiąże się z mnogością ich typów. Różnorakie typy wózków widłowych dostosowane są do różnych wymagań operatorów i warunków w jakich mają być używane. Biorąc pod uwagę możliwości transportowe, spotkać możemy wózki naładowne, podnośnikowe, reachtrucki, skrętne i czołowe. Każdy z nich sprawdza się w danych okolicznościach. W celu zaoszczędzenia powierzchni magazynowej często wybiera się wózki boczne, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie typy zasilania spotykane są w wózkach widłowych?

Istotnym czynnikiem według, którego można dokonać rozróżnienia wózków widłowych jest sposób ich zasilania. Właściwy typ zasilania wskazuje to gdzie użytkowany będzie pojazd. Są kilka rodzaje rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o napędzie spalinowym – napędzane olejem napędowym – najlepiej sprawdzają się na terenach budowy, w przestrzeniach gdzie warunki bywają skomplikowane, a przewożony ładunek jest masywny, często wielkogabarytowy. Wyróżnia je się dużą mocą i wytrzymałością. Ze względu emitowane spaliny można stosowane tylko na otwartych przestrzeniach.

Wózki widłowe zasilane elektrycznie – napędzane energią elektryczną, posiadają w baterie. Sprawdzają się głównie w zamkniętych terenach – halach, magazynach. Wyróżnia je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do manewrowania po ciasnych przestrzeniach. Ich plusem jest fakt, że są bezemisyjne.

Wózki widłowe z napędem LPG – korzystają z gazu LPG, który stanowi ich zasilanie. Instalacje gazowe zakładane w wózkach widłowych są ekologicznym i dosyć bezpiecznym rodzajem zasilania. Co więcej są ekonomiczne. Są gwarantem szybkie poruszanie się pojazdu i skuteczną realizację założonych planów. Przydają się niemal w każdych warunkach – korzysta się z nich zarówno w przestrzeniach otwartych, a także zamkniętych. 

Impco – czołowy współtwórca instalacji gazowych dla wózków widłowych 

Jednym z wiodących producentów instalacji gazowych i komponentów do wspomnianych jest amerykańska firma IMPCO.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pięć dekad stała się globalnym liderem dostaw instalacji paliwowych bazujących o gaz. Tworzy ona elementy znajdujące swoje zastosowanie w różnych sektorach przemysłu. Jej wytwory jest alternatywę dla benzynowych silników wykorzystywanych na etapie produkcji i transportu. Zmiana rodzaju napędu powoduje, że koszty użytkowania pojazdów są niższe. Konsumowana energia dzięki właściwym filtrom i cechom gazu jest czystsza. Daje to korzyść zarówno dla twórców, konsumentów, jak również dla środowiska. 

Środowisko jest tu istotne. W nawiązaniu do zaostrzeniem polityki emisyjnej państw, politycy ustanawiają reguły dla różnych sektorów przemysłu i gospodarki. Wykorzystanie czystych technologii wyprodukowanych przez IMPCO pomaga przedsiębiorstwom zmieszczenie się w nałożonym odgórnie regułom dotyczącym wytwarzania spalin.

Towary IMPCO to szereg rozwiązań – od fundamentalnych komponentów zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory dostarczane przez IMPCO, odpowiadające za obniżkę ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z ciekłego w lotny, są znacznie mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO dzięki autoryzowanych dealerów produkuje także przepustnice i gaźniki, które łączą w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Części te odpowiadają za doprowadzenie napędu do silnika. Oprócz tego producent sprzedaje mniejsze komponenty układów zasilających bazujących na gazie. Zatem można w jego asortymencie spotkać różnego typu węże, przyłącza, rurki, filtry.

Dekady na rynku podczas, których IMPCO awansowało liderem w swoim branży powodują, że wielu operatorów wózków widłowych korzysta właśnie z ich pracy. Komponenty do instalacji gazowych IMPCO czynią produkty końcowe jakimi są wózki widłowe mocniejszymi i zwiększają ich wartość.